NOTICE: You are now leaving our website
Phanar Legal accepts no liability for the content of the website of Phanar Asset Managament (a firm regulated and authorised by the Financial Conduct Authority) whose website you are now accessing or any reliance placed by you or any person on the information contained on it. By allowing this link Phanar Legal does not intend to offer (directly or indirectly) any regulated services or advice under the Financial Service and Markets Act 2000 (or similar legislation in any country outside the United Kingdom) or solicit business or offer securities to any person in any country in the world.

If you wish to continue, please click Continue. If you do not wish to be redirected, please click Cancel.
Энэхүү хуулийн фирмийг ажлын арвин их туршлагатай хуульч нар үүсгэн байгуулсан бөгөөд тэдгээр нь английн хууль, эрх зүй болон өөр бусад гадаадын орнуудын хууль, эрх зүйн системд нийтдээ 50-с дээш жил ажилласан арвин их туршлагатай хуульч нар юм.
Xуулийн зөвлөх
Алтансувд Бямбасүрэн
Алтансувд нь Монголын хууль эрх зүйгээр мэргэшсэн хуульч бөгөөд хууль, эрх зүйн салбар дахь ажлын гараагаа Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох Төрийн Өмчийн Хорооноос эхэлсэн. Тэрэээр өмч хувьчлалын хоёр дахь үе шатанд гар бие оролцон өмч хувьчлалын эрх зүйгээр туршлага хуримтлуулсан хуульч юм. Түүнийн дараа Алтансувд нь Лондон хотын Ситид (City of London) төвтэй томоохон олон улсын хуулийн фирмд Монголтой холбоотой бүхий л бизнесийг хөгжүүлэх тал дээр анхаарал хандуулан ажиллаж туршлага хуримтлуулсан. Алтансувд нь Лондон дахь бизнесийнхний хүрээнд Монгол Британийн хоорондох бизнесийг хөгжүүлэх тал дээр идэвхтэй ажилладаг. Тэрээр Британи Монголын Аж Үйлдвэрийн Танхимийн нарийн бичгийн даргаар ажиллахаас гадна Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбоог (ЕДМЭХХ) үүсгэн байгуулсан бөгөөд түүний идэвхтэй гишүүдийн нэг юм. ЕДМЭХХ нь Европд ажиллаж амьдарч буй эмэгтэйчүүдийг тэдгээрийн ажил мэргэжил болон нийгмийн идэвхтэй амьдралд нь тусалж дэмжих зорилготой байгуулагдсан байгууллага юм.
Алтансувдын Фанар дахь үүрэг хариуцлага нь Монголын хууль эрх зүйтэй холбоотой асуудлыг хариуцан ажиллахаас гадна Английн хууль эрх зүйн асуудал дээр фирмийн бусад партнеруудтай хамтран ажиллаж, мөн Фанарын дотоод үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. Алтансувд Монгол, Англи болон Орос хэлтэй..

Холбоо барих мэдээлэл::
altansuvd.brewin@phanarlegal.com