NOTICE: You are now leaving our website
Phanar Legal accepts no liability for the content of the website of Phanar Asset Managament (a firm regulated and authorised by the Financial Conduct Authority) whose website you are now accessing or any reliance placed by you or any person on the information contained on it. By allowing this link Phanar Legal does not intend to offer (directly or indirectly) any regulated services or advice under the Financial Service and Markets Act 2000 (or similar legislation in any country outside the United Kingdom) or solicit business or offer securities to any person in any country in the world.

If you wish to continue, please click Continue. If you do not wish to be redirected, please click Cancel.
Энэхүү хуулийн фирмийг ажлын арвин их туршлагатай хуульч нар үүсгэн байгуулсан бөгөөд тэдгээр нь английн хууль, эрх зүй болон өөр бусад гадаадын орнуудын хууль, эрх зүйн системд нийтдээ 50-с дээш жил ажилласан арвин их туршлагатай хуульч нар юм.
Манай хуульч нар
Илдико Гэргэй
Илдико нь компанийн эрх зүй, худалдааны эрх зүй, компанийн санхүүжилт болон хувьцааг хөрөнгийн бирж дээр нийтэд анх удаа санал болгох (IPO) эрх зүйн салбарт нарийн мэргэшсэн хуульч юм. Илдико нь Лондон дахь томоохон олон улсын хуулийн фирмд ажиллахаас өмнө ажил мэргэжлийн гараагаа "Биг 4" хэмээх хуулийн фирмээс эхэлсэн. Илдико нь Хөрөнгийн Зах Зээлтэй холбоотой бүхий л хэлцэл хэлэлцээрээр ажлын арвин туршлага хуримтлуулсан. Тэрээр саяхан Лондонгийн Хөрөнгийн Бирж дээр хувьцаагаа нийтэд анх удаа санал болгосон компанийн тэргүүлэгч хуульчаар ажилласан.

Илдико нь Монгол, Зүүн Европын улс орнууд болон Төв Азийн хөгжиж буй улс орнуудын шинээр гарч ирж буй зах зээл дээр ажиллах арвин их туршлагатай. Мөн тэрээр маш олон салбарын хууль эрх зүйгээр мэргэшсэн хэдий ч түүний онцлох салбарууд нь газрын тос, үйлдвэрлэл болон технологийн салбарууд юм. Илдико Англи болон Унгарын хуульчийн эрхтэй.

Илдико Унгар, Англи болон Орос хэлтэй.

Холбоо барих мэдээлэл:
Email: ildiko.gergely@phanarlegal.com
Tel: +44 7921 985313