NOTICE: You are now leaving our website
Phanar Legal accepts no liability for the content of the website of Phanar Asset Managament (a firm regulated and authorised by the Financial Conduct Authority) whose website you are now accessing or any reliance placed by you or any person on the information contained on it. By allowing this link Phanar Legal does not intend to offer (directly or indirectly) any regulated services or advice under the Financial Service and Markets Act 2000 (or similar legislation in any country outside the United Kingdom) or solicit business or offer securities to any person in any country in the world.

If you wish to continue, please click Continue. If you do not wish to be redirected, please click Cancel.
Энэхүү хуулийн фирмийг ажлын арвин их туршлагатай хуульч нар үүсгэн байгуулсан бөгөөд тэдгээр нь английн хууль, эрх зүй болон өөр бусад гадаадын орнуудын хууль, эрх зүйн системд нийтдээ 50-с дээш жил ажилласан арвин их туршлагатай хуульч нар юм.
Манай хуульч нар
Филип Рожерс
Филип нь Лондон дахь "Шидэт Тойрог"-ийн буюу Англидаа хамгийн нэр хүндтэйд тооцогдох арван хуулийн фирмийн нэгд нь дадлагажин ажлын гараагаа анх эхэлсэн. Тэрээр томоохон олон улсын фирмийн компанийн эрх зүйн хэлтсийн даргаар ажиллаж эхлэхээсээ өмнө "Биг 4" хэмээх хуулийн фирмийг үүсгэн байгуулан ажиллаж байсан.

Филип компанийн эрх зүй болон санхүүгийн зах зээлтэй холбоотой хуулиудаар мэргэшсэн арвин их туршлагатай хуульч юм. Тэрээр Их Британи болон олон улсын хэмжээний шинэ санаачлага нэвтрүүлсэн маш олон томоохон төслүүд дээр ажиллаж байсан. Тэдгээрийн нэг нь, түүний саяхан ажилласан БНГВиУ-ын 20 тэрбум долларын өртөгтэй Симанду Сауд төсөл бөгөөд энэ нь түүний мэргэжлийн ажлын оргил нь байсан юм. Филип Лондонд олон улсын хуулийн фирмүүдэд ажиллаж байснаас гадна Франкфурт, Вена болон Парист ажиллаж байсан ажлын туршлага нь түүнийг үйлчлүүлэгч нарт олон улсын хэмжээнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх чадвартай гэдгийг нотолж байгаа юм.

Филип нь ялангуяа, хөгжиж буй орнууд, түүний дотор Африкийн улс орнуудын (Африкийн франц хэлээр ярьдаг бүх улс орнуудыг онцгойлон анхаарч ажилладаг) шинээр үүсч хөгжиж буй зах зээл дээр ажилласан арвин их туршлагатай хуульч юм. Тэрээр олон салбарт мэргэшсэн хуульч боловч голчлон уул уурхай, дэд бүтэц, худалдаа болон логистик, санхүү, эрүүл мэнд болон технологийн салбарт анхаарал тавин ажилладаг юм.

Тэрээр Англи, Франц болон Герман хэлтэй.

Холбоо барих мэдээлэл:
Email: philip.rogers@phanarlegal.com
Tel: +44 7801 901225